سیستم های کنترل مشعل شرکت مهندسی صنایع اشتعال اراک

  

سیستم BT300 LAMTEC :
سيستم كنترل BT300 تركيبي سودمند از چندين سيستم كنترل از جمله تنظيم ميزان سوخت و هوا كه تا سه عملگر را پشتيباني مينمايد و نيز با استفاده از ماژول هاي افزايشي خروجي آنالوگ جهت فرمان و كنترل درايو الكتروموتور فن ( سيم دور متغير فن هوا ) سیستم كنترل تست نشتي، سيستم پايش شعله، سيستم كنترل اتوماتيك بار مشعل، سيستم تصحيح ميزان هواي اضافه با استفاده از آنالايزر O2/CO از جمله سيستمهايي هستند كه با استفاده از سيستم جامع كنترل احتراق BT300 از استفاده از آنها بي نياز مي گرديد. سيستم خطاياب اتوماتيك شامل كدهاي خطا و شرح مختصري از دليل بروز خطا كه اين ويژگي كمك شاياني به رفع خطا در اسرع وقت مي نمايد.
سيستم کنترل BT300 جهت نصب مستقيم بر روي مشعل های ظرفیت پایین طراحي گرديده است . كاهش سيم كشي ها باعث افزايش صرفه جويي زماني در نصب و هزينه هاي نصب مي گردد.

سیستم ETAMATIC LAMTEC :


سیستم کنترل ETAMATIC OEM جهت کار در موارد صنعتی و نیمه صنعتی مناسب میباشد. همچنین این سیستم قابلیت نصب بر روی انواع مشعل ها از جمله Pressure. Jet , Rotary cup را دارا میباشد.
سيستم كنترل ETAMATIC تركيبي سودمند از چندين سيستم كنترل از جمله تنظيم ميزان سوخت و هوا كه تا چهار عملگر را پشتيباني مينمايد ، سيستم كنترل تست نشتي، سيستم پايش شعله، سيستم كنترل اتوماتيك بار مشعل، سيستم تصحيح ميزان هواي اضافه با استفاده از آنالايزر O2/CO از جمله سيستمهايي هستند كه با استفاده از سيستم جامع كنترل احتراق ETAMATIC از استفاده از آنها بي نياز مي گرديد. سيستم خطاياب اتوماتيك شامل كدهاي خطا و شرح مختصري از دليل بروز خطا كه اين ويژگي كمك شاياني به رفع خطا در اسرع وقت مي نمايد. همچنین این سیستم انواع گذرگاه داده را از طریق ماژول های مبدل، پشتیبانی می کند.

 

ssssssssssssssssss