فعالیت شرکت مهندسی صنایع اشتعال اراک

در زمینه های بیمارستان ها و شرکت های داروسازی

بیمارستان ها و شرکت های داروسازی

ردیف زمینه فعالیت در کارخانجات و مراکز صنعتی

۱

بیمارستان میلاد تهران

۲

بیمارستان ولیعصر اراک

۳

بیمارستان تامین اجتماعی اراک

۴

بیمارستان خاتم الانبیا تهران

۵

بیمارستان امام رضا اردبیل

۶

بیمارستان پیوند اعضائ ابوعلی سینا

۷

بیمارستان شهید کامیاب

۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

۹

بیمارستان آرمان

۱۰

بیمارستان فوق تخصصی نور شهریار

۱۱

بیمارستان امام حسن بجنورد

۱۲

 دارویی ره آورد تامین

۱۳

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس

۱۴

بیمارستان آیت اله طالقانی چالوس

۱۵

شرکت کارخانجات دارو پخش

۱۶

داروسازی ابوریحان

۱۷

بیمارستان بعثت همدان

۱۸

شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک

۱۹

شرکت شیرین دارو

۲۰

فرآوری دارویی ژلاتین حلال

۲۱

وزارت بهداشت

۲۲

بیمارستان مهر

۲۳

بیمارستان علامه بهلول گنابادی

۲۴

شرکت کیمیدارو

۲۵

بیمارستان آرش

۲۶

داروسازی خوارزمی

۲۷

نانو فناوران دارویی الوند

۲۸

داروسازی فاتک شیمی پارس

۲۹

داروسازی مداوا

۳۰

داروسازی زاگرس فارمد پارس

۳۱

بیمارستان فوق تخصصی ابوعلی سینا

۳۲

هگمتان داروی غرب کشور

۳۳

شهد دارو

۳۴

شیراز سرم

۳۵

بیمارستان تامین اجتماعی شفا سمنان

۳۶

بیمارستان زاهدان

۳۷

نسیم سلامت خاتم شعبه توچک

۳۸

شرکت تولید دارو

۳۹

تولید مواد اولیه دارویی البرزبالک

۴۰

شرکت داروسازی اکتوورکو

۴۱

جهان الکل طب

۴۲

فرآورده های پویش دارو

۴۳

بیمارستان انصاری

۴۴

بیمارستان مرتاض

۴۵

بیمارستان کودکان بهرامی تهران

۴۶

بیمارستان مدائن تهران

۴۷

بیمارستان تهران پارس

۴۸

بیمارستان شهید با هنر کرمان

۴۹

بیمارستان شهید چمران ساوه

۵۰

بیمارستان شهید لواسانی

ssssssssssssssssss