بازدید مدیر کل صنعت، معدن و تجارت و مدیر کل اداره استاندارد و تحقیقات استان مرکزی از شرکت اشتعال اراک

بازدید مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت و مدیر کل اداره استاندارد و تحقیقات استان مرکزی به مناسبت دهه تولید و تجارت و در پنجمین روز از این دهه از شرکت دانش بنیان اشتعال اراک صورت گرفت.

در این بازدید مسائل و توانمندی های شرکت مهندسی صنایع اشتعال اراک مورد بررسی قرار گرفت.